29 sierpnia 2015 r. nowe zasady głosowania we Wspólnotach

Agnieszka Stec-Bielak        19 sierpnia 2015        6 komentarzy

Underground parkingZnamy już datę wejścia w życie zmian w ustawie o własności lokali o których pisałam we wcześniejszych postach.

Ustawa wprowadzająca rewolucyjne zmiany w głosowaniu współwłaścicieli lokali garażowych we wspólnotach została ogłoszona w dniu 14.08.2015 r. 

Zgodnie z jej treścią, przewidującą 14 dniowy termin na wejście w życie od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, nowe zapisy ustawy o własności lokali zaczną obowiązywać od dnia 29.08.2015 r.

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Krzysztof Sierpień 23, 2015 o 21:47

Witam, a jak wygląda temat nowelizacji tej ustawy w kontekście „otwartych” uchwał mieszkaniowych w trybie indywidualnego zbierania głosów? Na moim osiedlu zbieranie podpisów trwa w niektórych przypadkach miesiącami. Co warunkuje, ze możemy skorzystać z nowych przepisów?

Odpowiedz

Agnieszka Stec-Bielak Sierpień 25, 2015 o 21:10

Zadane przez Pana pytanie jest bardzo istotne z punktu widzenia początkowego okresu obowiązywania nowych zasad głosowania. Ustawa wprowadzająca zmiany w zakresie głosowania lokali garażowych nie precyzuje tej sytuacji, stąd też sądzę, iż zasadnym będzie odniesienie się do regulacji ogólnych i zasad oddawania głosów we wspólnotach.
Jeśli więc lokale garażowe oddały już swój głos – nie może on być oddany ponownie, chyba że doszło do wadliwego oświadczenia woli w tym zakresie.
W przypadku gdy współwłaściciele lokali garażowych nie oddali jeszcze głosu „w imieniu garażu” (czyli w praktyce zdecydowana większość przypadków otwartych obecnie głosowań) sądzę, iż winni oni mieć możliwość skorzystania z przysługującego im po nowelizacji prawa oddania głosu udziałami związanymi tak z prawem własności lokali mieszkalnych jak i współwłasności w lokalach garażowych.
Na ostateczne stanowisko w tym zakresie czekać zapewne będziemy musieli do czasu zaskarżenie takiej właśnie uchwały przez członka wspólnoty, który po zmianie przepisów został pozbawiony możliwości oddania głosu również w zakresie związanym z tzw. udziałem garażowym.

Odpowiedz

Krzysztof Sierpień 25, 2015 o 21:53

Dziękuję bardzo za odpowiedź. Rozumiem, że przez „lokale garażowe oddały już swój głos” rozumie Pani, że wszyscy współwłaściciele garażu oddali już swój głos. Idąc takim rozumowaniem, nie oddanie głosów przez wszystkich współwłaścicieli garażu byłoby tożsame z możliwością uznania już zebranych udziałów garażowych według reguły wskazanej w nowelizacji ustawy. Dobrze rozumuje? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Agnieszka Stec-Bielak Sierpień 26, 2015 o 09:29

Na dotychczasowych zasadach lokal garażowy posiadał jeden głos – tak więc wszyscy współwłaściciele mieli na liście do głosowania jedną pozycję gdzie zgodnie mieli wypowiedzieć się ZA przyjęciem uchwały PRZECIW lub ewentualnie WSTRZYMAĆ się od głosu. Oczywistym jest, iż bardzo rzadko mieli oni jedno, wspólne zdanie – jednak zdarzały się również takie sytuacje, szczególnie przy małej ilości współwłaścicieli.
Jeśli więc lokal garażowy nie oddał swojego głosu (w imieniu wszystkich współwłaścicieli) sądzę, iż po wejściu w życie nowelizacji współwłaściciele nabyli prawo głosowania wedle nowych zasad.
Jest to oczywiście moje zdanie. Jednak uważam, iż pozbawienie współwłaścicieli takiego prawa tylko dlatego, iż głosowanie nad daną uchwałą już trwa – a niekiedy może odbywać się ono kilka nawet miesięcy – byłoby krzywdzące i naruszało zasadę prawną.

Odpowiedz

Mariusz Wrzesień 24, 2015 o 09:09

Czy współwłaściciele lokalu mieszkalnego (4 osoby każdy po 1/4) powinni otrzymać od Zarządcy wyliczoną wartość zaliczek na pokrycie kosztów Zarządu co do wysokości swoich udziałów w lokalu? Czy każdy powinien otrzymywać własne saldo z zaległościami/nadpłatami?

Odpowiedz

Agnieszka Stec-Bielak Wrzesień 30, 2015 o 16:50

Współwłasność ułamkowa o której Pan pisze nie wiąże się z tzw. odpowiedzialnością solidarną współwłaścicieli, która mogłaby uzasadniać wystawienie jednego dokumentu od Wspólnoty wyliczającego należności dla danego lokalu a nie współwłaścicieli.
Jeśli dany lokal objęty jest, jak w omawianym przypadku, współwłasnością ułamkową – każdy ze współwłaścicieli odpowiada jedynie w zakresie swego udziału (ułamka), stąd też winien posiadać od Wspólnoty zestawienie kosztów zarządu i utrzymania części wspólnych w udziale przypadającym na dany lokal z rozbiciem na obciążenia odpowiadające jego ułamkowemu udziałowi w tymże lokalu.
Niemniej jednak nie istnieje w tym zakresie żaden obowiązek po stronie Wspólnoty.
Zaznaczam, iż współwłaściciele – nawet tzw. „ułamkowi” mogą w różny sposób umówić się co do pokrywania kosztów i partycypacji w nich. Stąd też Wspólnota nie może znać wzajemnych ustaleń współwłaścicieli z tym związanych, co z kolei przemawia za przedkładaniem jedynie jednego zestawienia opłat dla danego lokalu, pozostawiając w gestii współwłaścicieli zasady ich pokrycia.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: