W Zarządzie Wspólnoty pełnią funkcję nie tylko jej członkowie!

Agnieszka Stec-Bielak        19 maja 2015        Komentarze (0)

successful manZ życia wzięte:

Zebranie właścicieli lokali, pełna sala uczestników… pada propozycja zmiany obecnego Zarządu….. pojawiają się kolejni kandydaci….

I zupełnie jak w Debacie Prezydenckiej, kontrkandydat zadaje pytanie do ubiegającego się o funkcję nowego członka Zarządu – czy jest Pan/Pani właścicielem lokalu w danej Wspólnocie i tym samym jej członkiem ?

Na sali zapadło milczenie – tu może odrobinę przesadzam nazywając zaistniały stan milczeniem – pojawiła się zaś pewna doza zaciekawienia ….

Pytanie jednak, nie ukrywam, było bardzo trafne i zapewne zadane celowo – jak to podczas wyborów ….

Bowiem czy osoba, która nie posiada prawa do lokalu w danej Wspólnocie, nie jest tym samym również jej członkiem, może pełnić funkcję członka Zarządu danej Wspólnoty i decydować w ramach czynności zwykłego zarządu o jej sprawach, interesach i finansach?

Pomimo dość oczywistego brzmienia art. 20 par. 1 Ustawy o Własności Lokali, zgodnie z którym członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona, zagadnienie to budziło i zdaje się w dalszym ciągu budzić, pewne wątpliwości.

Czy słusznie?

Jako argument, za pozbawieniem możliwości pełnienia takiej funkcji przez osoby nie posiadające prawa własności, względnie prawa użytkowania wieczystego do lokalu w danej Wspólnocie, opowiadali się zwolennicy teorii, iż osoby takie mogą zostać powołane na członka zarządu o ile legitymują się tytułem licencjonowanego zarządcy.

Przytaczano w tym miejscu regulację  art. 190 ustawy o gospodarce nieruchomościami, która nakładała obowiązek uzyskania licencji zawodowej przez osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami chyba, że osobami bezpośrednio zarządzającymi są właściciele lub użytkownicy wieczyści.

Przeglądając kolejne strony internetowej, porady ekspertów, czy komentarze umieszczone nawet w profesjonalnych systemach prawniczych, nie trudno zostać wprowadzonym w błąd, czytając opinie wydane przed 1.01.2014 r., kiedy to został uchylony powołany wyżej art. 190 ustawy o gospodarce nieruchomościami, co jednoznacznie otwiera osobom spoza grona członków danej Wspólnoty, prawo do pełnienia funkcji w jej zarządzie.

Już wprawdzie w 2012 r. Uchwała Sądu Najwyższego wydana w sprawie za sygn.akt: III CZP 96/11, częściowo wskazywała na brak stosowania wobec członków zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej wymogu posiadania licencji zarządcy, jednak nie przekonała ona wszystkich zwolenników odmiennego spojrzenia na to zagadnienie.

Uchylenie treści art. 190 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jednoznacznie wskazuje na możliwość pełnienia funkcji członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przez osobę, która nie jest jej członkiem, nie posiada prawa własności do nieruchomości lokalowej ani też części wspólnej, nawet jeśli nie zajmuje się profesjonalnie działalnością w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Jeśli więc chcesz pełnić szacowną funkcję członka Zarządu wspólnoty, nie musisz już kupować w niej mieszkania, możesz go po prostu wynająć.

Jedyne co pozostanie – to przekonać do siebie głosujących – ale to może być już najprostszym zadaniem…

Powodzenia!

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: