Bez kategorii

Odkrywamy WADY UKRYTE dewelopera.

Agnieszka Stec-Bielak        23 września 2019        Komentarze (0)

Wada ukryta. Ile par oczu na dźwięk tego słowa otwiera się szerzej, z nadzieją, że jeszcze uda się pociągnąć dewelopera do odpowiedzialności za ujawnione już po okresie rękojmi wady czy to nieruchomości wspólnej, czy też poszczególnych lokali. Kodeks cywilny wogóle nie posługuje się pojęciem „wada ukryta”. Niemniej jednak, za wadę ukrytą uważa się na gruncie […]

Nie.      

Gdy po likwidacji spółki pozostają sterty papierów i …. myszki

Agnieszka Stec-Bielak        05 września 2018        Komentarze (0)

Tytuł wpisu lekko „przewrotny”, niemniej jednak likwidując spółkę przedsiębiorcy często zastanawiają się co począć z ogromną ilością dokumentów jakie nierzadko zalegają w ich archiwach. Obsługując firmy deweloperskie oraz spółdzielnie stałam się prawdziwym mistrzem szperania w wiekowych aktach zalegających w zaciemnionym i często zapomnianym pomieszczeniu do którego klucz wisi w miejscu ukrytym i niedostępnym dla zwykłych […]

Wpis do Księgi Wieczystej roszczeń z umowy przedwstępnej

Agnieszka Stec-Bielak        13 września 2017        Komentarze (1)

Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości z zachowaniem formy aktu notarialnego nie zawsze uchroni nas przed nieuczciwym sprzedającym. Niestety dobrze znana formułka zgodnie z którą przyszły nabywca zawierając umowę przedwstępna nabycia nieruchomości z zachowaniem formy przewidzianej dla umowy właściwej jest w pełni zabezpieczony przez rezygnacją sprzedającego lub jakimikolwiek próbami „ucieczki” od zawarcia umowy przenoszącej własność nie […]

Zmiany w zakresie prawa wieczystego użytkowania we wspólnotach.

Agnieszka Stec-Bielak        12 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Kilka dni temu, redaktor Dziennika Gazety Prawnej poprosił mnie o kilka słów komentarza w zakresie projektu Ministerstwa Infrastruktury, co do zmiany z mocy prawa użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi w prawo własności. Zapraszam do lektury efektów naszej rozmowy: