Nokaut w procesie o uchylenie uchwały – wpływ zbycia lokalu na losy procesu

Agnieszka Stec-Bielak        18 czerwca 2015        2 komentarze

EV008077Nie jesteś zadowolony w treści podjętej przez Wspólnotę Uchwały…

Korzystając z prawa, jakie przysługuje Ci jako członkowi Wspólnoty, zaskarżasz uchwałę do Sądu na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali …

Proces trwa, przedstawiane są kolejne dowody …

I nagle do Twoich drzwi puka osoba zainteresowana kupnem Twojego lokalu, podaje atrakcyjną cenę, transakcja dochodzi do skutku – lokal zyskuje nowego właściciela.

Ale co w takim razie z toczącym się procesem? 

Zapewne częściej niż w przypadku przeciętnego Kowalskiego, taka sytuacja zaistnieje gdy uchwałę zaskarży deweloper a następnie w toku procesu, systematycznie zbywając kolejne lokale, przestanie być członkiem danej Wspólnoty.

Zgodnie z ustawą jedynie właściciel lokalu w danej Wspólnocie, a tym samym jej członek ma prawo zaskarżyć podjętą przez Wspólnotę uchwałę.

Takie uprawnienie jest nierozerwalnie związane z prawem do lokalu i udziałem w części wspólnej nieruchomości.

Sprzedaż lokalu po wniesieniu powództwa, a nawet po zawiśnięciu sporu, skutkuje pozbawieniem powoda legitymacji czynnej do udziału w procesie.

Tak więc w przypadku gdy w trakcie procesu o uchylenie uchwały, zainicjowanego na skutek wniesionego przez Nas pozwu, utracimy jedyny lub ostatni lokal w danej Wspólnocie, tracimy również możliwość dalszego udziału w procesie.

Co więcej, jak zauważył Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku wydanym w sprawie za sygn. akt: I ACa 572/12, po zbyciu prawa do lokalu w procesie o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej nie znajdą zastosowania regulacje art. 192  3 k.p.c.  zgodnie z którym zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa, objętych sporem, nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy, nabywca może jednak wejść na miejsce zbywcy za zezwoleniem strony przeciwnej.

Wyłączenie stosowania w/w przepisu w sprawie o uchylenie uchwały Wspólnoty wynika z faktu, iż przedmiotem sporu w powództwie o uchylenie uchwały nie jest lokal a sama uchwała która ze swej istoty zbyta być nie może w toku sporu.

Powód/powódka z chwilą zbycia lokalu staje się wobec Wspólnoty osobą trzecią, a uchwały tejże Wspólnoty – w tym zaskarżona uchwała  – nie wiążą jej.

Sąd z zasady oddali powództwo, co niestety wpłynie zapewne na odpowiednie rozdzielenie kosztów procesu.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Agnieszka Stec-Bielak Lipiec 15, 2015 o 12:29

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo dewelopera, na podniesiony przez Nas zarzut braku legitymacji czynnej związanej z faktem sprzedaży ostatniego lokalu w toku procesu. Do sprzedaży doszło po zawiśnięciu sporu.
Jak widać więc, cytowane orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku „działa” w praktyce.

Odpowiedz

Aga Październik 17, 2015 o 13:46

Tez mam dokładnie taki stan faktyczny. Zbycie lokalu po 1 rozprawie procesu o uchylenie uchwaly. Wpis bardzo pomocny 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: