Spółdzielnia buduje – czyli alternatywa dla „deweloperki”

Agnieszka Stec-Bielak        21 listopada 2014        Komentarze (0)

Spółdzielnia mieszkaniowa, jeszcze kilka lat temu, budziła skojarzenia głównie ze słynnym serialem „Alternatywy 4” …..

I choć nie jestem fanką seriali z lat 70-tych i 80-tych, nie jestem chyba odosobniona w tym skojarzeniu.

Tymczasem Spółdzielnie mieszkaniowe coraz częściej starają się zagarnąć rynek zarezerwowany dla deweloperów.

Za rozważeniem takiej alternatywy przemawia kilka czynników.

Przede wszystkim inwestycje realizowane w ramach działań Spółdzielni Mieszkaniowej mają ze swej istoty charakter niezarobkowy.

Inwestycja realizowana jest w ramach wnoszonych przez poszczególnych inwestorów (członków spółdzielni) wkładów budowlanych.

Wysokość wkładu budowlanego, oraz jego poszczególne składniki wymienione są  w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 18 ustawy), oraz w statutach poszczególnych Spółdzielni i samej umowie o budowę lokalu.

Umowa o budowę lokalu nie podlega regulacjom tzw. „ustawy deweloperskiej”, stąd też przewidziany dla niej wymóg formalny ogranicza się do formy pisemnej.

Umowa taka, powinna zawierać postanowienia dotyczące określenia zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które następnie będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu, oraz określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu. Oczywistym celem tych unormowań jest sformułowanie kryteriów pozwalających na precyzyjne określenie obowiązków majątkowych poszczególnych członków spółdzielni w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego, a w konsekwencji określenie wysokości wkładów budowlanych.

Zasadniczo jednak, wysokość wkładu budowlanego stanowi przypadające na dany lokal koszty budowy, który to koszt rozliczany jest w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

Zawierając ze Spółdzielnią umowę o budowę lokalu, na pewno znajdziesz w niej, oprócz wspomnianego zobowiązania do pokrycia kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na wybrany przez Ciebie lokal, również określenie zakresu robót, zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu, oraz oczywiście określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych.

Zaznaczam, iż warto na etapie podpisywania umowy o budowę lokalu zapoznać się z obowiązującymi w danej Spółdzielni aktami wewnętrznymi w szczególności Statutem oraz tymi Regulaminami i Uchwałami które dotyczące bezpośrednio realizacji danej Inwestycji. Mogą one bowiem zawierać zapisy wpływające, obok ustawy, na kształt umowy a tym samym na Twoje zobowiązania i uprawnienia.

A potem, już tylko mieszkać …..

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: