Utrata statusu członka Spółdzielni Mieszkaniowej – najnowsze orzeczenie TK

Agnieszka Stec-Bielak        17 lutego 2015        2 komentarze

W dniu 5 lutego 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał bardzo ciekawy i jednocześnie rewolucyjny wyrok w sprawie członkostwa w Spółdzielniach Mieszkaniowych.

W wyroku za sygn. akt K 60/13 TK orzekł za niezgodny z art. 64 ust. 1 Konstytucji art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie w jakim dopuszcza członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej podmiotów, którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa odrębnej własności lokalu.

Orzeczenie to jest o tyle ciekawe, iż dotychczas Sąd Najwyższy nie posiadał jednolitej linii orzecznictwa w zakresie statusu członkostwa w strukturach Spółdzielni osób, które utraciły jedno z w/w praw do lokalu.

Doprowadzało to do sytuacji, gdy nie posiadając żadnego z w/w praw, dana osoba jako członek Spółdzielni zasiadała w jej organach.

Tymczasem w cytowanym wyroku Trybunał wskazał, iż podstawową funkcją i celem spółdzielni mieszkaniowych jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych, dlatego o interesie o którym mowa w art. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych należy mówić przez pryzmat tych właśnie tj. mieszkaniowych potrzeb.

Nie mogą więc być członkami osoby które interes ten upatrują jedynie w innej, pomocniczej działalności spółdzielni, stwierdził Trybunał.

O praktycznych skutkach w/w orzeczenia będziemy mogli mówić zapewne dopiero po analizie uzasadnienia, na które czekam z niecierpliwością.

 

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Rafał Maj 6, 2015 o 13:08

Na stronie TK jest już dostępne uzasadnienie wyroku.

Odpowiedz

Agnieszka Stec-Bielak Maj 6, 2015 o 19:30

Zgadza się,
Trybunał dość szybko, bo po kilku tygodniach zamieścił pełne uzasadnienie – dostępne pod linkiem: http://otk.trybunal.gov.pl/OTK/otk_odp.asp?droga=doc.htm&sygnatura=K%2060/13

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: